PostgreSQL

سرفصل دروس

SELECT

یکی از کارهای متداول زمانیکه با PostgreSQL کار می کنید گرفتن داده ها از جداول توسط پرسجو با دستور SELECT می باشد. دستور SELECT یکی از پیچیده ترین دستورات در PostgreSQL می باشد. SELECT اجزای بسیاری دارد که می توان برای ساخت یک پرس و جوی قوی آنها را با هم ترکیب کرد. به دلیل این پیچیدگی آموزش های دستور SELECT را به آموزش های کوچکتری تقسیم کرده ایم تا شما یتوانید درک بهتری از این اجزا داشته باشید. اجزای زیر در دستور SELECT دیده می شود:

 • توسط دستور  DISTINCT ردیف های (rows) مجزا را انتخاب نمایید.
 • از دستور  WHERE برای فیلتر کردن ردیف ها استفاده نمایید. 
 • از دستور  ORDER BY برای مرتب سازی ردیف ها استفاده نمایید. 
 • تعدادی از ردیف ها را بر اساس دستورات  BETWEEN, IN ,LIKE انتخاب نمایید. 
 • توسط دستور GROUP BY ردیف ها را در گروه های مختلف قرار دهید. 
 • توسط دستور  HAVING برای گروه ها شرط قرار دهید. 
 • توسط دستورات  INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN جداول را به یکدیگر متصل نمایید. 

در این آموزش تمرکز بر روی دستور SELECT می باشد که دارای اجزای SELECT و FROM می باشد. 

 

دستور زبان دستور SELECT در PostgreSQL 

اجازه بدهید از فرم ساده دستور SELECT جهت پرس و جوی داده ها از یک جدول شروع کنیم. کد زیر دستور زبان دستور SELECT را نمایش می دهد: 

SELECT column_1,
    column_2,
    ...
FROM table_name

به موارد زیر توجه نمایید:

 • ابتدا شما لیستی از ستون ها را مشخص می نمایید. در صورتیکه بخواهید چندین ستون را انتخاب نمایید از کاما جهت جدا کردن ستون ها استفاده نمایید. در صورتیکه بخواهید تمام ستون های جدول را انتخاب نمایید می توانید از ستاره (*) استفاده نمایید. 
 • سپس نام جدول مورد نظر را بعد از کلمه کلیدی FROM قرار دهید. 

توجه داشته باشید که زبان SQL به حروف کوچک و بزرک حساس نمی باشد. پس دو عبارت SELECT و select یکسان می باشد. در عرف ما کلمات کلیدی SQL را با حروف بزرگ می نویسیم تا خوانایی کد افزایش یابد. 

 

مثال SELECT در PostgreSQL 

به چند مثال دستور SELECT در PostgreSQL جهت دریافت داده از جدول customers توجه فرمایید. برای انتخاب تمام ردیف ها و ستون ها می توانید از دستور زیر استفاده نمایید: 

SELECT * FROM customer;

لیست تمام مشتریان

 

توجه داشته باشید که یک نقطه و ویرگول (;) در انتهای دستور SELECT اضافه کرده ایم. نقطه و ویرگول بخشی از دستور SQL نمی باشد. در PostgreSQL برای نمایش انتهای دستور از آن استفاده می شود. استفاده از ستاره (*) در دستور SELECT کار مناسبی نمی باشد. تصور نمایید که شما یک جدول بسیار بزرگ با تعداد زیادی ستون دارید، این دستور تمام ستون ها را با داده هایشان بر می گرداند که الزاما مورد نیاز نمی باشند. و این مورد باعث می شود سرور دیتابیس بیشتر کار کند و ترافیک بین سرور دیتابیس و برنامه افزایش یابد. و نتیجه آن کاهش سرعت برنامه شما می شود. پس شما باید لیست ستون های مورد نیاز خود را در دستور SELECT مشخص نمایید. با فرض اینکه شما نام و نام خانوادگی و ایمیل مشتریان را لازم داشته باشید می توانید از دستور زیر استفاده نمایید: 

SELECT first_name,
 last_name,
 email
FROM customer;

لیست مشتریان

 

اشتراک گذاری :