PostgreSQL

سرفصل دروس

دیتابیس نمونه

برای نمایش ویژگی های PostgreSQL از دیتابیس برنامه اجاره DVD در آموزش های این دوره استفاده می نماییم. این دیتابیس شامل آبجکت های مختلف زیر می باشد:

 • 15 جدول
 • 1 trigger
 • 7 views
 • 8 تابع
 • 1 دامین
 • 13 توالی

 

مدل ER دیتابیس اجاره DVD

 

جداول دیتابیس نمونه PostgreSQL 

در دیتابیس اجاره DVD تعداد 15 جدول وجود دارد:

 • actor : اطلاعات مربوط به بازیگران از جمله نام و نام خانوادگی را ذخیره می نماید. 
 • film : اطلاعات مربوط به فیلم ها را مانند عنوان، سال انتشار و طول فیلم و غیره را ذخیره می نماید.
 • film_actor : ارتباط بین فیلم ها و بازیگران می باشد. 
 • category : داده مربوط به دسته بندی ها را ذخیره می نماید. 
 • film_category: رابطه بین فیلم ها و دسته بندی ها می باشد. 
 • store : اطلاعات فروشگاه مانند آدرس و کارمندان و مدیر را ذخیره می نماید. 
 • inventory : اطلاعات فهرست را ذخیره می نماید. 
 • rental : اطلاعات اجاره ها را ذخیره می نماید. 
 • payment :اطلاعات پرداخت های مشتریان را ذخیره می نماید. 
 • staff : اطلاعات کارمندها را ذخیره می نماید. 
 • customer : اطلاعات مشتریان را ذخیره می نماید. 
 • address : اطلاعات آدرس های مشتریان و پرسنل  را ذخیره می نماید. 
 • city : اطلاعات نام شهرها را ذخیره می نماید. 
 • country :اطلاعات نام کشورها را ذخیره می نماید. 

 

دانلود دیتابیس نمونه PostgreSQL 

جهت دانلود دیتابیس نمونه بر روی لینک زیر کلیک نمایید. دیتابیس بصورت فایل فشرده شده dvdrental.zip می باشد که باید قبل استفاده آن را از حالت فشرده خارج نمایید (dvdrental.tar).

دانلود دیتابیس 

اشتراک گذاری :